I
nformace

V případě vašeho zájmu o čerpání dotací v programu Nová zelená úsporám Light neváhejte kontaktovat našeho obchodního zástupce, který vás provede procesem vyřízení dotace. Zdarma vám okna zaměří, navrhne vhodné řešení a domluví s vámi postup celé výměny oken.

V případě zájmu se obraťte na naši bezplatnou telefonní linku 800 80 80 80.

Popřípadě e-mail fin-stal@fin-stal.cz

Poté si dle vašich časových možností domluvíte návštěvu našeho obchodního zástupce, se kterým proberete všechny výše uvedené kroky.

M
ám nárok na dotaci z NZÚ Light?

Ověřte si, zda vaše domácnost spadá do kategorie oprávněných žadatelů o dotaci z NZÚ Light. Jste vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, nebo trvale obývané rekreační stavby? Jsou všichni členové vaší domácnosti příjemci starobního důchodu nebo invalidního důchodu 3. stupně, nebo vaše domácnost pobírala v období od 12. 9. 2022 příspěvek na bydlení? Pokud splňujete tyto předpoklady, můžete si zažádat o dotaci.

C
o budu potřebovat k žádosti?

Dříve, než podáte žádost, pořiďte si fotografie míst, která budete chtít změnit – původní okna, dveře, nezaizolovanou střechu apod. Tuto fotodokumentaci pak přiložíte k žádosti. Dále budete potřebovat Odborný posudek navrhovaných opatření, který vám zdarma vypracují zástupci Místních akčních skupin nebo EKIS a m-EKIS.

Připravte si jakýkoliv doklad potvrzující vlastnictví bankovního účtu – může to být třeba poslední výpis z účtu, na kterém bude uvedeno vaše jméno, nebo smlouva s bankou o zřízení bankovního účtu.

K žádosti budete též potřebovat potvrzení prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení.

J
ak žádost podám?

K podání žádosti budete potřebovat elektronickou identitu. Do informačního systému pro podání žádosti AIS SFŽP ČR se dostanete přes ikonku Podat žádost vpravo nahoře na těchto webových stránkách. Nejprve se zaregistrujte a poté se můžete pustit do vyplňování formuláře žádosti. Podáním žádosti o dotaci a další administrací můžete prostřednictvím systému pověřit i jinou osobu.
(zdroj: https://novazelenausporam.cz/jak-na-to/jak-na-to-v-nzu-light)
Další informace získáte na www.novazelenausporam.cz

VOLEJTE ZDARMA

800 80 80 80

E-mail: fin-stal@fin-stal.cz