Hliníková okna, dveře, fasády

 

Obchodní zastoupení

Praha praha@finstal.cz
Brno brno@finstal.cz
Ostrava ostrava@finstal.cz
Olomouc olomouc@finstal.cz
Zlín zlin@finstal.cz
Plzeň plzen@finstal.cz
Pardubice pardubice@finstal.cz

mapa-obchodni-zastoupeni-finstal-212x122.png

 
 
 

U mnoha střešních konstrukcí, nezávisle na jejich charakteru, plní okna důležitou úlohu, protože je na nich založena ventilace důležitých částí budovy. Okna jsou často umístěna vysoko, kde servisní přístup vyžaduje použití vhodného nářadí, a proto musí mít být pevná, těsná a spolehlivá po dlouhé roky provozu. Zvláštní vlastnosti musí mít okna vložena do prosklených střešních ploch. Kromě funkce otevírání musí být v co největší míře přizpůsobena ostatním částem konstrukce z hlediska estetiky, možnosti zasklení a tepelné izolace.

 

MB-RW je moderní systém, který je odpovědí na čím dál vyšší tepelné a užitné požadavky kladené na současné střešní konstrukce. Systém doplňuje nabídku energeticky úsporných hliníkových systémů Aluprof. Okna zhotovená v tomto systému jsou určena pro montáž do střech založených na sloupko-příčkových systémech skupin MB-SR50N a MB-TT50, s úhlem sklonu 3° až 75° v poměru k vodorovné rovině. Střešní okna mohou mít rozměry v osách krokve/vaznice až do 2,5 m a hmotnost až do 200 kg.

 

Vysoká tepelná izolace a široký rozsah zasklení systému MB-RW (32–51 mm) umožňuje realizovat projekty, ve kterých je důraz položen na vysokou energetickou efektivitu budov. Pro tento účel byly použity vhodně tvarované izolační materiály. Speciálně navržené zasklívací těsnění a maskovací lišta umožňují dosáhnout nadprůměrných těsnicích parametrů konstrukce a zajišťují tak zároveň účinnou a jednoduchou montáž výplně.

 

Technické možnosti v rozsahu kování jsou další předností střešních oken systému MB-RW. Aby byla zjednodušena etapa prefabrikace, byly vypracovány závěsy určené pro systém, které lze namontovat v závěrečné etapě zhotovování konstrukce. Aby bylo možné zvětšit rozměry okna, profily mohou být volitelně opatřeny standardním obvodovým kováním, bez narušení těsnosti celé konstrukce. Díky tomu lze také zhotovit okna otevíraná ručně pomocí kliky. Zároveň systém umožňuje montáž elektropohonů různých výrobců v široké konstrukční paletě a okna MB-RW tak mohou být prvky systému gravitační ventilace budovy.

 

Technické parametry:

Tepelná izolace: součinitel Uf od 1,8 W/(m2K)

Propustnost vzduchu – třída 4 (1350 Pa); EN 12207

Vodotěsnost – E1800;  EN 12208

Odolnost vůči zatížení větrem – 2,4 kN/m2; EN 12210

Odolnost vůči nárazu – třída 4; EN 1873mbrw